Prace w trakcie realizacji

1.Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł "Kiełpino" (bez węzła) - węzeł "Kołobrzeg Zachód" (z węzłem)
Generalny wykonawca: Konsorcjum firm Polaqua, Dragados Hiszpania
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Szczecinie
2.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Ordonówny, Niemena i 3 Maja w Słupsku - zadanie 2
3.Rozbudowa na terenie gminy Sierakowice i Sulęczyno: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz przepompowaniami ściekowymi ścieków oraz sieci wodociągowej
4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno
Zamawiający: Gmina Kaliska
5.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ul. W. Pola, Broniewskiego, Polnej, Dygata, Tuwima i Gałczyńskiego w Malborku


Wybrane prace zrealizowane

1.Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku Miasta
2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach obejmujących część miejscowości Sierakowic - rejon ulic Mirachowskiej, ks. A. Peplińskiego, Jana Matejki, Wyspiańskiego, Aleksandra Lammka, Aleksandra Fredry, Wita Stwosza - oraz miejscowości Paczewo i Bukowo
3.Budowa kanalizacji sanitarnej w Borkowie - etap II - zadanie 2
4.Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Główczycach
5.Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w Bojanie, Koleczkowie i Dobrzelinie - etap I
6.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz i Stara Dąbrowa
7.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Potęgowo w miejscowościach Głuszyno, Głuszynko, Potęgowo, Darżyno, Grapice
8.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buszkowy
9.Budowa kanalizacji sanitarnej w Kowalach
10.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Jodłowa – zadanie 1 - gmina Kobylnica
11.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Topolowa i ul. Rzemieślnicza - zadanie 3 - gmina Kobylnica
12.Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód - etap III: Przyłączenie zlewni oczyszczalni Zaspa - Zadanie 2: Budowa kolektora Ołowianka II
13. Kompleksowa rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/d w Sierakowicach
14. Budowa systemu kanalizacji ciśnieniowej w Gminie Kobylnica
15. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pieńkowo
16. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokowo
17. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Soborze i Paprzyce
18. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mądrzechowo, Ząbinowice
19. Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Nowy Bytów w miejscowości Rzepnica
20. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Udorpie
21. Budowa kanalizacji sanitarnej w Malborku -etap II dzielnica Piaski
22. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z zalicznikowymi przyłączami elektrycznymi w m. Wietrzno, Chocimino i części Polanowa
23. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożepole Małe
24. Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice, etap I, odcinek Cewice - Maszewo
25. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej z przepompowniami dla m. Lubań i Nowa Karczma
26. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rekownica oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica i Grabowie Kościerskim z przyłączami do budynków oraz przepompowniami ścieków
27. Wbudowanie przykanalików uzupełniających sieć kanalizacji sanitarnej w Grabowie Kościerskim i Rekownicy
28.Budowa systemu ściekowego dla osiedli Grębocin-Bielawy i Czerniewice w Toruniu
29.Budowa deptaka w ciągu ulicy Kościuszki w Malborku - etap I : Budowa ronda
30.Budowa kanalizacji sanitarnej Kaliska Kościerskie - oczyszczalnia Wielki Klincz etap I
31.Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z przepompownią w Słupsku.
32.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą - Kamienica Królewska, Załakowo, Pałubice
33.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulęczynie
34.Budowa drogi Expressowej S7, odcinek Gdańsk A1 - Koszwały - Południowa Obwodnica Miasta Gdańska
35.Rozbudowa i modernizacja istniejącej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości Q = 450m3 /d, która po rozbudowie osiągnęła przepustowość Q = 770 m3/d.
Termin realizacji: od 06.10.2011 do 30.06.2012
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sierakowice
36.Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Zblewo - ETAP I - w ramach którego było do wykonania zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w gminie Zblewo.
Termin realizacji: od 06.11.2009 do 22.10.2012
Inwestor: Gmina Zblewo
37.Wykonanie robót drogowych i sanitarnych przy budowie ulic Rolnej i Grafitowej w Tupadłach - gmina Władysławowo
Termin realizacji: od 24.10.2012 do 12.08.2013
Inwestor: Urząd Miejski we Władysławowie
38.Uzbrojenie terenu osiedla "Akademickie" w Słupsku
Okres wykonania: od 08.08.2013 do 16.12.2013
Inwestor: Rejonowy Zarząd Inwestycji W Słupsku
39.Roboty hydrotechniczne polegające na wykonaniu gruntownych remontów zbiorników na terenie gminy Cedry Wielkie
Okres wykonania: od 31.10.2012 do 31.12.2013
Inwestor: Urząd gminy Cedry Wielkie
40.Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jutrzenka i Krosnowo
Termin realizacji: od 28.02.2013 do 26.11.2013
Inwestor: wójt gminy Borzytuchom
41.Wymiana kanału Potoku Karlikowskiego na odcinku między ul. Karlikowską a ul. Bitwy pod Płowcami w Sopocie
Termin realizacji: od 03.12.2012 do 03.06.2013
Inwestor: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
42.Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Zadanie I. Odcinek ul. Spadochroniarzy - ul. Budowlanych - budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
Termin realizacji: od 07.04.2011 do 30.09.2011
Zleceniodawca: Gdańskie Inwestycje Komunalne Gdańsk
43.Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie Aglomeracji w Potęgowie
Termin realizacji: od 10.09.2012 do 30.12.2013
Inwestor: gmina Potęgowo
44.Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej ze Świecina i Czech przez Połchówko do Kłanina gmina Krokowa
Termin realizacji: od 27.12.2012 do 31.05.2014
Inwestor: gmina Krokowa
45.Budowa ul. Zadurskiego w Dzierżążnie - zakres robót sanitarnych
Termin realizacji: od 24.09.2013 do 17.01.2014
Zleceniodawca: Firma Usługowo Budowlana Cygert
46.Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Legionów Polskich i ul. Banacha w Słupsku
Termin realizacji: 07.2014 do 03.2015
Inwestor: Wodociągi Słupsk
47.Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Stary Wiec, Płachty , Wysin i Liniewo
Termin realizacji: 07.02.2012 do 30.06.2014
Inwestor: gmina Liniewo
48.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rurociągiem tłocznym, grawitacyjnym, przepompowniami ścieków i przyłączami dla miejscowości Nowy Klincz i Kościerska Huta
Termin realizacji: 30.12.2011 do 31.08.2013
Inwestor: gmina Kościerzyna
49.Modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Raciborskiego oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej
Termin realizacji: 18.06.2014 do 04.09.2014
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Pruszcz Gdański
50.Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wocławy i Stanisławo.
Inwestor: Gmina Cedry Wielkie
51.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w dzielnicy Osowa
Inwestor: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Gdańsk
52.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sierakowice, Sosnowa Góra, Wygoda, Karwacja, Mojusz
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sierakowice
53.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego, Plac Waryńskiego
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Malbork
54.Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. De Gaulle aż do skrzyżowania z ul. Chrobrego
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Malbork
55.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościcino w gminie Wejherowo
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o Gdynia
56.Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Hubalczyków w Słupsku.
Inwestor: Wodociągi Słupsk
57.Zaprojektowanie i budowa Pomorskiej Kolei Metropolitarnej - etap I
Zleceniodawca: Budimex
58.Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 22 i 25
Generalny wykonawca: Strabag
59.Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
Wykonawca: Strabag
60.Przebudowa istniejącego układu drogowego położonego poza terenem, na którym zlokalizowane będzie Centrum Radunia w Gdańsku, w celu zapewnienia jego obsługi komunikacyjnej i zaopatrzenia w media, obejmującą również przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu.
Zamawiający: Korporacja Budowlana Doraco
61.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w Kąpinie w gminie Wejherowo
62.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami w miejscowości Przewłoka gmina Ustka
63.Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gniewino dla miejscowości Kostkowo, Tadzino i Jęczewo


© 2007 Projekt i wykonanie, hosting - Wise Software Bartosz Kitowski.

Klauzula informacyjna RODO dotycząca korespondencji
Klauzula informacyjna RODO dotycząca umów cywilno-prawnych
Klauzula informacyjna RODO dotycząca rekrutacji