Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno – Sanitarne i Remontowo – Budowlane „Skibiński” zostało założone przez Mieczysława Skibińskiego w roku 1972, jako działalność rzemieślniczo – usługowa w zakresie instalacji wodnych i kanalizacyjnych. Od tego czasu podstawowy profil działalności nie uległ zmianie, czego nie można powiedzieć o skali przedsięwzięcia.

Początkowo Przedsiębiorstwo zatrudniało 5 pracowników. Jednak w wyniku zmiany realiów gospodarczych w kraju, ale przede wszystkim dzięki renomie zdobytej solidnością, terminowością i rzetelnością wykonywanych prac nastąpił dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, które zatrudnia obecnie ok. 100 pracowników, w tym wykwalifikowane osoby z branży sanitarnej.

Siedziba Przedsiębiorstwa Instalacyjno – Sanitarnego i Remontowo – Budowlanego „Skibiński” mieści się w Sierakowicach.

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej Polaków oraz zmianami wymuszonymi przez rygorystyczne normy ekologiczne w związku z przystąpieniem Polski do UE nastąpił lawinowy wzrost inwestycji w modernizację instalacji wodnych i kanalizacyjnych. Przedsiębiorstwo „Skibiński” od samego początku było znaczącym podmiotem realizującym zlecenia na rzecz jednostek samorządu.

Wprowadzenie od 1995r. ustawy regulującej zamówienia publiczne, ustalającej jasne reguły przetargów prowadzących do pozyskania zleceń sektora publicznego pomimo zaostrzeń konkurencji wzmocniło firmę „Skibiński” ze względu na jej potencjał technologiczny, ludzki i kapitałowy oraz wysokie normy jakościowe oraz solidność wykonywanych prac.
Firma korzysta z najnowocześniejszych technologii i materiałów dostępnych na rynku, posiada specjalistyczny i nowoczesny sprzęt do wykonywania trudnych zadań.

Od 2017 r. właścicielem przedsiębiorstwa jest Ewelina Skrzypczak.

Od początku istnienia Przedsiębiorstwa „Skibiński” obowiązującym statusem prawnym są zasady określone przepisami, które dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.


© 2007 Projekt i wykonanie, hosting - Wise Software Bartosz Kitowski.

Klauzula informacyjna RODO dotycząca korespondencji
Klauzula informacyjna RODO dotycząca umów cywilno-prawnych
Klauzula informacyjna RODO dotycząca rekrutacji